Wednesday, 29/06/2022 - 22:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thụy Sơn

Tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên năm học 2019-2020

Tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên năm học 2019-2020

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thái ThụyCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Thụy SơnĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ..........., ngày .... tháng .... năm 20....
                   
BIỂU MẪU 04
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN
CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
                   
Trường:Trường THCS Thụy Sơn
Số lượng giáo viên:24
Địa chỉ:Thái Thụy
Thời gian: 
                   
1. Kết quả xếp loại đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông
T THọ và tênKết quả đánh giá của tiêu chí
 Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T)
Xếp loại
123456789101112131415
1PHAN TRUNG DŨNGTTTTTTTTTTTTTKhTTốt
2NGUYỄN THỊ THUYÊNTTTTTTTTTTTTTKhTTốt
3TRẦN THỊ LIÊNTTTTTTTTTTTTTKhTTốt
4NGUYỄN THỊ HƯƠNGTTTTTTTTTTTTTKhTTốt
5KHÚC THỊ SENTTTTTTTTTTTTTKhTTốt
6Nguyễn Thị DịuTTTTTTTTTTTTTKhTTốt
7PHAN THỊ HƯƠNGTTTTTTTTTTTTTKhTTốt
8ĐỖ NGỌC HUYỀNTTTTTTTTTTTTTKhTTốt
9NGUYỄN THỊ HIỆNTTTTTTTTTTTTTKhTTốt
10BÙI THỊ THU HẰNGTTTTTTTTTTTTTKhTTốt
11BÙI THỊ LENTTTTTTTTTTTTTKhTTốt
12NGUYỄN THỊ MAITTTTTTTTTTTTTKhTTốt
13NGUYỄN THỊ THANH HUYỀNTTTTTTTTTTTTTKhKhTốt
14NGUYỄN THỊ MINHTTTTTTTTTTTTTKhTTốt
15NGÔ THỊ MAI ÁITTTTTTTTTTTTTKhTTốt
16ĐẶNG THỊ DỊUTTTTTTTTTTTTTKhTTốt
17PHAN VĂN ĐỨCTTTTTTTTTTTTTKhTTốt
18PHẠM THỊ THƯƠNGTTTTTTTTTTTTTKhTTốt
19BÙI VĂN DANHTTTTTTTTTTTTTKhTTốt
20NGUYỄN THỊ MIẾNTTTTTTTTTTTTTTKhTốt
21NGUYỄN THỊ LIỄUTTTTTTTTTTTTTTKhTốt
22HOÀNG THỊ PHƯƠNGTTTTTTTTTTTTTĐĐKhá
23Lê Thị GấmTTTTTTTTTTTTTKhTTốt
24NGUYỄN THANH PHƯƠNGTTTTTTTTTTTTTKhKhTốt
                   
2. Đánh giá chung về năng lực giáo viên
a) Điểm mạnh: 
b) Những vẩn đề cần cải thiện: 
c) Hướng phát huy điếm mạnh, khắc phục điểm yếu: 
             
Thụy Sơn, ngày 30 tháng 03 năm 2021
             THỦ TRƯỞNG
CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
              (Ký, đóng dấu)
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 4
Tháng 06 : 292
Năm 2022 : 5.479