GIỚI THIỆU TRƯỜNG THCS THỤY SƠN

   Địa chỉ:  Xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Email:  thuyson2@thaithuy.edu.vn

Điện thoại: 0974074898


 Ban Giám hiệu Trường THCS  

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1

Họ và tên: Nguyễn Thị Sắn

Chức vụ: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường THCS Thụy Sơn

Số điện Thoại: 0974074898

Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị.

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

Trình độ tin học: B.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Văn

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chung

Mail: thuyson2@thaithuy.edu.vn

 

2

Họ và tên: Vũ Thị Thắm

Chức vụ: Phó thư chi bộ - Phó hiệu trưởng trường THCS Thụy Sơn

Số điện Thoại: 0941327070

Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị.

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

Trình độ tin học: B.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Lí

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chuyên môn.

Mail: thamthuyson2@thaithuy.edu.vn

 

 Danh sách tổ chuyên môn Trường  

Tổ Khoa Học Tự Nhiên

STT

Họ tên

Chức vụ

Trình độ

Email

1

Nguyễn Thị Minh

Tổ trưởng

ĐH Toán

 

2

Nguyễn Thị HiệnTổ phó

ĐH Thể dục

 

3

Phạm Xuân Thịnh

Giáo viên

CĐ Thể dục

 

4

Nguyễn Thị Hợp

Giáo viên

CĐ Toán

 

5

Đỗ Ngọc Huyền

Giáo viên

ĐH Lí

 

6

Ngô Mai Ái

Giáo viên

CĐ Toán

 

7

Phan Văn Đức

Giáo viên

ĐH Toán

 

8

Bùi Văn Danh

Chủ tịch công đoàn

ĐH Toán

 

9

Nguyễn Thị Mai

Giáo viên

ĐH Tin

 

10

Nguyễn Thị Thanh Phương

Giáo viên

ĐH Hoá

 

11

Đặng Thị Dịu

Giáo viên

ĐH Toán

 

12

Phạm Thị Thương

Giáo viên

ĐH Sinh

 

13

Phan Trung Dũng

Giáo viên

ĐH Công nghệ

 

 

Tổ Khoa học Xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Email

1

Trần Thị Liên

Tổ trưởng

ĐH Văn

 

2

Nguyễn Thị Dịu

Tổ phó - Bí thư đoàn

ĐH Văn

 

3

Phan Thị Hương

Giáo viên

ĐH Văn

 

4

Bùi Thị Thu Hằng

TPT

ĐH Nhạc

 

5

Nguyễn Thị Liễu

Giáo viên

ĐH Anh

 

6

Nguyễn Thị Miến

Giáo viên

ĐH Anh

 

7

Nguyễn Thị Hương

Giáo viên

ĐH Văn

 

8

Nguyễn Thị Phương

Giáo viên

ĐH Hóa

 

9

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giáo viên

ĐH Sử

 

10

Nguyễn Thị Thuyên

Giáo viên

ĐH Văn

 

11

Nguyễn Thị Len

Giáo viên

ĐH Địa

 

12

Hoàng Thị Phương

Giáo viên

ĐH Mĩ thuật

 

13

Khúc Thị Sen

Giáo viên

ĐH Văn

Ban giám hiệu Trường THCS Thụy Sơn